Hilsen fra instituttet – 02.09.2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Tidligere i uken sendte jeg ut en oppfordring til de fast vitenskapelig ansatte om å studere utkast til utlysninger fra EU. Det er viktig av flere årsaker at vi greier å engasjere oss mer inn mot EU finansiering. Selv før «krisen» i NFR var signalene tydelige på at det vil skje en dreining fra NFR mot EU på finansiering av norsk forskning. Det betyr at hvis vi ønsker å holde oppe vårt forskningsvolum, og helst øke det (fordi samfunnet trenger vår kunnskap), må vi greie å mobilisere enda mer inn mot EU. Selvsagt har situasjonen i NFR aktualisert en slik økt innsats mot EU enda mer. Og så kommer jo alle de gode fordelene med EU-finansierte prosjekter i tillegg; vi blir del av store internasjonale samarbeidsnettverk, vi får mulighet til å delta i tverrfaglige prosjekter av høy kvalitet, og vi bidrar til å løse de store globale utfordringene koplet til klimaendringseffekter, energi, verdiskapning fra naturresurser, bevaring av biologisk mangfold, helseutfordringer, arealkonflikter, for å nevne noen få. BIO har mange sterke fagmiljø som er midt i blinken for å bidra inn mot alt dette. Vi er svært godt posisjonert. Mitt mål et at vi på sikt øker vår aktivitet inn mot EU på hele bredden av finansieringsmekamismer, og både som koordinator og samarbeidspartner. På den måten vil vi på sikt innarbeide EU som en helt naturlig del av vår forskningsfinansiering og aktivitet. UiB og FIA er etter hvert veldig godt rigget til å bistå i etableringsprosessen, søknadsskrivingen og også gjennomføring av etablerte prosjekter.

Jeg vet det kan være krevende og ta mye tid å utarbeide søknad, spesielt når vi er koordinator. De som går inn på en slik prosess gjør det for hele BIO og vi skal gjøre det vi kan for å støtte. Dette er en laginnsats. Jeg gleder meg til å høre fra dere slik at vi kan gå i gang med planlegging, tilrettelegging osv så snart som mulig.

Så vidt jeg har oversikt over har vi foreløpig fått inn ett nytt prosjekt fra NFR; til Anders Goksøyr. Gratulerer så mye Anders. Dette var veldig gledelig etter iherdig og veldig god innsats over lang tid med å få tilslag. Jeg er veldig glad på Anders, fagmiljøet og BIO sine vegner for dette.

Det skjer nye for tiden: Som jeg har nevnt tidligere skal den biovitenskapelige forskningen i Norge evalueres, av NFR. BIO er selvsagt med. Det første som skjer er at vi skal levere inn navnelister over personer som inngår i de forskjellige forskningsgruppene vi har meldt inn tidligere. Når det er på plass kommer det mer detaljert informasjon om prosessen videre. Endelig frist for å levere egenevaluering for forskningsgrupper og på institutt-nivå er 5. desember.

Helt til slutt: Siste versjon av vår nye strategiplan er til gjennomlesing hos faggruppelederne for siste sjekk. Deretter blir den sendt ut på en rask innspillsrunde for den skal diskuteres i instituttrådet i slutten av september.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg i finværet.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *