Hilsen fra instituttet 2.11.2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Som det ble informert om i forrige utgave av BIOnytt har fakultetet innført en midlertidig pause (2-3 uker) i alle tilsettingsprosesser for alle institutter på fakultetet. Hovedbakgrunnen er en allerede anstrengt økonomi på fakultetet sammen med kutt i bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet og økte energikostnader. Dette gjør selvsagt ikke den økonomiske situasjonen på BIO enklere. Vi er så vidt i gang med budsjettering for neste år, og vi må være forberedt på at handlingsrommet vårt vil være minst like begrenset som det har vært i år. Dette betyr at stillingsstoppen på BIO vil vedvare, vi må være enda mer restriktive i forhold til pengebruk inn mot undervisnings- og laboratoriedrift, og vi nå fokusere enda mer på å sikre full inndekning av instituttets kostnader knyttet til eksternfinansierte prosjekter, spesielt gjennom korrekt og konsekvent bruk av frikjøp (arbeidstidskostnad) og leiested (vitenskapelig infrastruktur). Vi kommer selvsagt tilbake med mer informasjon om den økonomiske situasjonen for neste år når vi vet mer.

Vi er oppi mange utfordringer for tiden, med stillingsstopp, arealreduksjon og flytting, begrensede driftsmidler inn mot undervisning, osv. jeg skjønner at det kan være frustrerende. Samtidig vil jeg berømme alle for at dere er så løsningsorienterte og fokuserte på å bidra. Uten den positive innstillingen og konstruktive holdningen dere har ville dette vært langt vanskeligere å få til. Tusen takk til dere alle. Jeg er som alltid optimist, men vet at vi har en stor oppgave foran oss.

Ha en god helg.

Hilsen Ørjan

***

Ørjan Totland

Instituttleder

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *