Nytt om NFR utlysningane

Meld deg på søkjarwebinar i haust

Skal du søkje på ei av dei store NFR utlysingane for forskingsorganisasjonar i 2023? I haust held NFR ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.  Opptak frå søkjarwebinar:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/

Åpen forskning blir del av vurderingskriteriene i utlysninger    

For å sikre deling, gjenbruk og reproduserbarhet av forskningsresultater, blir åpen forskning fra og med 2023 en del av vurderingskriteriet for Virkninger og effekter, i utlysninger av Forskerprosjekt og Kompetanse og samarbeidsprosjekt. Som del av kriteriet Virkninger og effekter, skal ekspertene vurdere i hvilken grad åpen forskning er en integrert del av prosjektet, og hvorvidt planlagte resultater vil gjøres åpent tilgjengelig.

 

Satsene for forskertid øker i 2023

Støtteordningen for publisering av åpne vitenskapelig publikasjoner (STIM-OA) ble avviklet i år, med siste utlysning for regnskapsåret 2021. STIM-OA var en midlertidig ordning for å gi institusjonene tid til å lage modeller for egen finansiering av åpen publisering. Fra og med 2023 øker NFR rundsumsatsene for forskertid for å kompensere for noen av de økte kostnadene til åpen publisering institusjonene har fått. Les mer om de nye satsene: Satser for forskertid i UH-sektoren og for helseforetakene (forskningsradet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *