Økonomioppdatering 18.11.2022

Foto/ill: Colourbox

Kjære kolleger, her følger en oppdatering på økonomiarbeidet ved BIO for tiden.

Økonomiarbeid: Mens vi venter på endelig fordeling av budsjettet, har vi begynt med å utarbeide BIOs budsjett for neste år. Vi har startet med å se på kostnadene for undervisning og fastlønn.

Vi har nylig også ferdigstilt prognose for regnskapsåret 2022 per oktober 2022, og vi har denne gangen satt ned prognosen til 51 millioner i akkumulert underskudd. VI har fremdeles en del usikkerhetsmomenter som må landes før nyttår. Deriblant feriesaldoen, så jeg vil gjerne minne om å registrere ferie. Som tidligere orientert er det ikke anledning til å overføre ferie til 2023, med mindre man på grunn av sykdom ikke har fått avviklet ferie.

Status flytting: Fremdeles høy aktivitet i områdene som er påvirket av flytting, og forventer masse arbeid frem til fristen 02. desember. Denne uken ble pipetteringsmaskinen til Sekvenslaben flyttet fra 04. etasje i HØYTEK til andre etasje i A-blokk Biologen. Det dukker også opp flere bokhyller i biologen med faglige bøker etter hvert som arkivet tømmes for bøker. Det er mange gamle arkiver som nå pakkes ned og sendes til sentralt arkiv.

Undervisningskostnader: Pilotering på emnebudsjett er nå i gang. 10 emneansvarlige for 10 utvalgte emner har fått i oppgave å teste ut vårt nye skjema for å budsjettere hvor mye det koster å gjennomføre emnet. Dette vil gi oss god oversikt over de totale undervisningskostnadene våre. Det er avtalt en gjennomgang på zoom på mandag 21.11 for å gjennomgå spørsmål. Frist for innlevering av pilot er fredag 25.11.22. Når vi har gjennomført piloten, kommer vi til å planlegge for hvordan og når vi lager budsjett for resten av emnene ved BIO.

Pliktarbeid: Alle våre phds med pliktarbeid har rapportert på høstens arbeid, og faggruppelederne har fått oversikten over hvor mye tid de har brukt og hvor mye som er igjen. De vil snart også få en oversikt over innmeldt behov for assistanse for vårens undervisning, og vil se hvordan pliktarbeidet klan brukes inn her. Vi håper å kunne redusere kostnaden i 2023 for innleid assistanse ved å benytte pliktarbeidet på en bedre måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *