Brannsikkerhet

Photo of propella-sculpture by Høyteknologisenteret

BIOs assembly point in the case of a fire alarm is by the propella at Høyteknologisenteret

Vi har nylig hatt brannøvelser i begge bygningene, T53 A/B and T55.

Mange av oss har flyttet til nytt kontor eller ny lab.  Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre seg kjent med nærmeste nødutgang og memorere en alternativ evakueringsrute.

Når brannalarmen går skal alle evakuere bygget og gå til møtepunktet ved Propellen, mellom Datablokken og VilVite (bilde) og vente på nærmere informasjon der.  Gå ikke inn i bygningene så lenge brannalarmen går.

Mer informasjon om brannsikkerhet finner dere i BIOs hefte om brannsikkerhet på MittUiB:

BRANNBOK / FIRE SAFETY: Ansatt ved Institutt for biovitenskap (uib.no) , og også på brannvernsiden i HMS-portalen:

https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

 

I byggene våre har vi plassansvarlige og brukerrepresentanter som har spesifikke oppgaver når brannalarmen går.

 

Instruks for plassansvarlig ved BIO (gul vest)

Det skal utnevnes minst en plassansvarlig og en vara for hver etasje i alle byggene, ofte en representant for den tekniske staben.  Listen over plassansvarlige vil bli oppdatert om kort tid.

 

 

  • Den gule vesten skal være synlig tilgjengelig i korridoren.
  • Hvis plassansvarlig ikke er tilstede: Hvis du ser den gule vesten i korridoren mens evakuering pågår, så ta den på og utfør oppgavene som er beskrevet under.  Dette gjelder alle.
  • Påse at evakuering iverksettes når brannalarmen går.
  • Påse at det blir gitt nødvendig assistanse til personer med bevegelseshemming.  Evakuer til nærmeste trappegang og vent der til brannvesenet kan hjelpe.
  • Gå gjennom arealet og påse at alle evakuerer.  Ikke gå i diskusjon dersom enkeltpersoner nekter.  Fortsett evakueringen og rapporter hendelsen til brukerrepresentant (oransje vest).

If you enter a room filled with smoke, close the door, evacuate and report back to the user representative (orange vest).

  • Preform inspections of the evacuation routes and self-closing doors. Are the evacuation routes free of clutter? Are the self-closing doors closed? functional fans in the staircases?
  • Report back to user representative (Orange vest) located outside by the main entrance. Especially point out if there are people left behind in the building and if assistance is needed for people with disabilities.
  • Outside you can receive task from the user representative (orange vest) for guarding the entrance doors if needed.
  • Following a fire alarm or evacuation of the building, send a report to user fire representative within 24 hours.

 

Fire instructions for user representatives (orange vest)

The main role for the user representative is to inform the fire brigade and receive feedback from the site managers upon evacuating the building in the event of a fire alarm.  In case the user representative is not at work one of the site managers needs to take the responsibility and wear the orange vest.

 

Bio-Building: Rita Karlsen

T53A: Solveig Thorkildsen

T53B: Elzbieta Petelenz

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *