Utysning UiB legater og fond samt L. Meltzers Høyskolefond. SØKNADSFRIST 23. JANUAR

Søknadsfristen til UiBs fond og legater samt L. Meltzers Høyskolefond er nå fastsatt til 23. januar 2023.  Søknadsportalen åpnet 2. januar.

Bergen Universitetsfond

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 8. mars 2023 til 31. mars 2024. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2024.

Ulysning og lenke til søknadsportalen:

https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond

 

L. Meltzers Høyskolefond

Prosjektstipend

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Studenter og stipendiater kan søke om støtte til prosjektstipend. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Utlysning og lenke til søknadsportalen: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

 

Vitenskapelig virksomhet og forskning

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.

Utlysning og lenke til søknadsportalen: https://meltzerfondet.w.uib.no/

 

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.  Det gis også støtte til studenter og legater gjennom UiBs studentlegat, se neste avsnitt.

Utlysning og lenke til søknadsportalen: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat

 

Universitetet i Bergens studentlegat

Stipend kan tildeles søkere som er tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram, eller et profesjonsstudium.

Utlysning og lenke til søknadsportalen: https://www.uib.no/student/49306/universitetet-i-bergens-studentlegat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *