Registrering av forskningspublikasjoner for 2022 – frist 31. januar

Vi minner med dette om at alle forskere innen 31. januar skal sjekke at alle deres vitenskapelige publikasjoner for 2022 er korrekt registrert i Cristin og at

  • Fulltekst-fil for publikasjonen er lastet opp
  • Prosjektnummer er påført publikasjonen for alle publikasjoner knyttet til prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet eller EU

Arbeidet med registrering av fjorårets publikasjoner i den nasjonale databasen Cristin pågår for fullt.  Registrering av publikasjoner er obligatorisk.  Korrekt registrering er en forutsetning for at institusjonen blir kreditert publikasjonspoeng for en publikasjon, noe som igjen har direkte innvirkning på tildeling av resultatmidler påfølgende år.

De aller fleste publikasjoner blir nå importert automatisk, med unntak av bokkapitler og avhandlinger.  En artikkel som allerede er registrert av en medforfatter ved UiB eller en annen norsk institusjon, trenger heller ikke registreres på nytt.  Det er derfor et mindretall av publikasjonene som må registreres manuelt.  Husk derfor alltid å gjøre et søk i Cristin før dere registrerer en publikasjon for å sikre at dere ikke gjør dobbelt arbeid.

Når det gjelder opplasting av fulltekst-fil av publikasjoner, så vil Universitetsbiblioteket eller instituttet gjøre dette for alle publikasjoner som er publisert som «open access».  Det er derfor kun artikler som ikke er publisert som «open access» som må lastes opp av forfatterne.  Det er da en aksepterte fagfellevurderte versjonen (siste versjon forfatterne sender til forlaget) som skal lastes opp.

Merk at fulltekst-fil bare trenger å lastes opp en gang.  Så dersom en av dine medforfattere allerede har lastet opp fulltekst-fil, trenger du altså ikke gjøre det en gang til.

Veiledning og linker for registrering og opplasting av fulltekst-filer finner du på UiBs Cristin-side:

https://www.uib.no/ub/71957/cristin

Spørsmål kan rettes til Cristin-administrasjonen ved Universitetsbiblioteket – cristin@uib.no eller til instituttets superbruker – knut.daasvatn@uib.no

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *