Hilsen fra instituttet 20.01.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Det er på sin plass å begynne med noe som jeg for min del mener er en god nyhet. Selv om ikke regnskapet for 2022 er offisielt lukket ennå, ser det ut til at vi nesten har greid å holde økonomisk balanse i 2022. Vi startet 2022 med en prognose som tilsa at vi skulle gå med ca 53 mill i underskudd. Regnskapstallene nå tyder på at vi ved utgangen av 2022 var på 46,8 mill i underskudd. Det er litt merkelig å si at dette er en gledelig nyhet, men samtidig viser det at vi er på rett vei med å redusere vårt store underskudd. Det er veldig gledelig. Hvis vi skulle vært helt i balanse i 2022 skulle vi vært på 44,5, så vi brukte framdeles mer penger enn vi fikk inn, men altså mye bedre enn forventet.

2023 er godt i gang og det er et nytt år med nye muligheter og utfordringer. For min del vil jeg ha spesiell oppmerksomhet på følgende områder i år:

  • Vi må mobilisere enda mer inn mot å hente inn ekstrafinansiering til vår forskningsaktivitet og vi må sørge for at BIOs utgifter er fullt ut dekket.
  • Vi må intensivere vårt arbeid med å redusere kostnader (både tid og penger) inn mot vår utdanningsvirksomhet, uten at kvaliteten reduseres til et nivå vi ikke kan stå inne for. Jeg mener vi har mye å gå på her.
  • Vi må framdeles forholde oss til at vi har stillingsstopp på BIO, og et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Dette vil prege oss, men jeg mener helt klart at vi skal være i stand til å håndtere det. Vi har så mye kraft, kvalitet og pågangsmot i oss at dette skal vi klare.
  • Vi har en my strategisk plan og en my handlingsplan, med mange viktige punkter. Vi skal bruke disse planene aktivt framover i utviklingen av BIO.

Tidligere i uken sendte vi inn vår egen-evaluering av BIO til den store nasjonale Biofag-evalueringen. Jeg mener vi har fått fram både styrker, svakheter og utforinger med vår forskningsaktivitet. Neste steg i denne evalueringen er intervjuer med ekspertpanelet. Det gleder jeg meg til. Tusen takk til alle som har bidratt opp mot fristen for innsending, spesielt Jon Vidar som har gjort en kjempeinnsats.

Jeg ønsker dere alle en god helg.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *