Økonominytt 20.1.2023

Foto/ill: Colourbox

Emnebudsjettering.

Etter piloten i fjor høst, planlegger vi nå å gjennomføre budsjettering for alle våre emner. Det er Anne Bjune, Beate på studie og Anne Marit Blokhus som skal holde i dette arbeidet. Det er planlagt å gjennomføre arbeidet vårsemesteret 2023.

Vår undervisningsportefølje.

Hvordan skal vi rigge oss til undervisning i årene som kommer, med de avgangene som er planlagt de neste årene? Anne, Anne Marit, Beate og semesterstyrelederne skal lage en plan for årene som kommer, og dette arbeidet er planlagt gjennomført våren 2023.01.19

 

Nye EVU-kurs?

Vi ønsker å undersøke mulighetene for å utvikle flere EVU-kurs. Ørjan kommer til å holde i dette arbeidet, og tar kontakt med mulige kandidater for dette.

 

Infrastruktur ved BIO

Hvordan bruker vi pengene våre til drift og infrastruktur? I dialog med Gunner og infrastrukturutvalget, ønsker vi å se nærmere på dette. Aktuelle tema blir her å nærmere på leiestedskostnadene og hva de skal dekke, og ikke minst hvordan fordelingen av labdrift til de ulike faggruppene fungerer.

 

Internkapasitet og fordeling i teknikergruppen

Anne Marit og Julie ser på hvordan denne prosessen bør være. Vi er helt i startfasen, og ser på hva som er gjort tidligere. Vi kommer til å lage en liten arbeidsgruppe og et mandat for gruppen.

 

Felles informasjonmøter

Vi planlegger tre felles informasjonmøter denne våren i VilVite: ultimo februar, april og juni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *