Hilsen fra instituttet 3.2.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei Alle,

Øyvind Halskau går av som faggruppeleder for MOL. Øyvind og jeg har diskutert dette over en tid og det har vært en vanskelig beslutning for både ham og meg. Øyvind har gjort en fantastisk jobb som faggruppeleder på MOL helt siden MBI og BIO ble sammenslått. Øyvind har nok hatt den mest utfordrende situasjonen blant faggruppelederne; med ansvar for to studieprogrammer, en utfordrende bemanningssituasjon og en stadig prosess med å definere MOL sin posisjon og rolle i det nye store instituttet. Øyvind har således også vært den mest pågående av faggruppelederne overfor meg for å skaffe inn det faggruppen har hatt behov for av ressurser. Jeg har nok ikke kunne komme ham i møte på alt. Jeg forstår godt at Øyvind nå ønsker å bruke mer tid på forskning og undervisning, og få kapasitet til å gripe alle de mulighetene som finnes der innen forskningssamarbeid. Tusen takk Øyvind for innsatsen. Du har virkelig stått på for MOL og BIO og gjort en fantastisk innsats i en krevende situasjon for faggruppen.

Jeg er veldig glad for at Gyri Teien Haugland tar over etter Øyvind som faggruppeleder på MOL. Gyri er i dag leder av programstyret på MOL og kjenner studieområdet veldig godt. Gyri går til den utfordrende oppgaven med stor entusiasme og optimisme. Samtidig har Gyri en sterk forskningsaktivitet, der hun bl.a. nå søker om ERC. Gyri var tidligere forsker innen fiskehelse og immunologi og ble ansatt som førsteamanuensis på MOL i 2019. Ganske raskt etter det fikk hun opprykk til professor. Jeg er veldig takknemlig for at Gyri tar på seg oppgaven og jeg har stor beundring for at hun vil ta på seg dette ansvaret for fellesskapet, samtidig som hun er i en tydelig prosess med å etablere seg som en sterk forsker på internasjonalt nivå. Gyri starter som faggruppeleder fra 6 februar. Tusen takk Gyri.

Gratulerer så mye til Suzette Flantua for veldig viktig og god artikkel i Science om avskoging i Amazonas. Se omtale og link til artikkelen her.

Det nærmer seg med stormskritt søknadsfrister i NFR. Tusen takk til alle som er i innspurtfasen nå med sine søknader. Det er veldig viktig at vi er aktive her. Suksess kommer bare når vi prøver og vi er avhengig av denne eksternfinansieringen for at vår forskning skal gå framover.

God helg til dere alle.

Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *