Invitasjon til Likestilling- og mangfoldskonferanse 24. mars 2023

Kjære UiB-ansatte

Fredag 24. mars kl. 08-15 arrangerer Universitetet i Bergen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Likestilling- og mangfoldskonferanse.

Ny handlingsplan for Mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025 er ferdig og tiltaksarbeidet har startet. Prosjektet GenderAct har hatt som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosjektet ble avsluttet i 2022. Konferansen markerer både oppstart av den nye handlingsplanen og avslutning av GenderAct prosjektet.

Det er en glede å invitere til en dag med faglig påfyll og inspirasjon med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og resultater fra GenderAct-prosjektet. Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet er ansvarlig for konferansen.

Programmet finner du vedlagt (med forbehold om endringer).  

Konferansen åpnes av rektor kl. 08.30, og ledes av HR-direktør Sonja Irene Håland Dyrkorn.

Det er bare mulig å delta fysisk på konferansen i Universitetsaulaen, den vil ikke bli strømmet.

 

Påmelding! Frist 28. februar.  

 

Med vennlig hilsen

Margareth Hagen
rektor

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *