Velkommen til frokostseminar mandag 20.februar – Arbeidsmiljø – organisasjonskultur – medvirkning

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar mandag 20.februar på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – organisasjonskultur – medvirkning

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar. Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret skal i styremøte 2.februar i år vedta UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
– betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte

– betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø

Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
– Førsteamanuensis Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU.
– Assisterende universitetsdirektør, UiB Tore Tungodden
– Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
 Ingve Bergheim.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.  

 

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

 

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *