Nominasjon av studentkandidater til fakultetsstyret

Foto: Son Nguyen / Scanpix

Kjære alle sammen,

Vi trenger forslag på kandidater i Gr. D (studenter) til fakultetsstyret og instituttrådene, både kvinnelige og mannlige kandidater.Å være med i fakultetsstyret er en mulighet til å påvirke bla. strategiske beslutninger for fakultetet.

I sist fakultetsstyremøte, 16. februar 2023, ble f.eks. «1. Regnskap for 2022 og overføring til 2023» og fakultetets nye strategi «2. Strategi 2023-2030» vedtatt.

Kan du tenke deg å bidra til at MN-fak. har et godt styre i neste periode, eller vet du om noen som kan vær en god representant i styret? Da hører vi ifra deg innen kl.12:00, 20. mars!

Forslagsfristen er 20. mars 2023 kl. 12:00!

Hvordan fremme forslag:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl. 12:00 den 20. mars 2023.
  • Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Valget avvikles i perioden 23. – 25. mai 2023.

For mer informasjon om valget gå inn på MN-hjemmesiden, eller hjemmesiden til ditt institutt.

Forslag sendes til gry.parker@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *