Hilsen fra instituttet – 24.03.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei Alle,

Tidligere møtte jeg faggruppen Fiskeri- og marinbiologi. Det er viktig for meg å få tydelige innspill på konkrete utfordringer som følger av vår økonomisituasjon. For min egen del var det viktige innspill å ta med, spesielt inn mot bemanning på undervisningssiden. Selv om denne og andre faggrupper er i en utfordrende situasjon opplever jeg en forståelse for utfordringen og at man er løsningsorientert. Jeg tar sikte på å besøke de andre faggruppene også utover våren. I den utfordrende situasjonen vi er i er det viktig at vi har en åpen dialog.

Etter en god dialog mellom BIO, Institutt for Informatikk og Sushma Grellscheid er vi blitt enige om at Sushma går til Institutt for Informatikk. Siden Inge Jonasen ble instituttleder på II har Sushma hatt en lederfunksjon inn mot Elixir, som er et stort og viktig prosjekt på Informatikk og fakultetet. Det har vist seg utfordrende å ta lederfunksjonen fullt ut uten å være ansatt på instituttet som har ansvar for Elixir og vi har i felleskap kommet fram til at den beste løsningen er at Sushma går over til Informatikk. Sushma har gjort en stor innsats på BIO og jeg håper hun framdeles vil søke samarbeid på mange områder med tidligere kolleger på BIO. Jeg ønsker Sushma lykke til på nytt institutt og med den viktige lederfunksjonen på Elixir, og takker henne så mye for innsatsen på BIO.

BIO var representert med en stor delegasjon på NMT-konferansen i Stavanger i forrige uke og var veldig godt synlig. Tusen takk til bioCEED for den innsatsen som gjøres inn mot undervisningskvalitet.

BIOnytt leses av mange, også studenter. Da er det viktig at studentene også er synlige, og jeg setter stor pris på at studentorganisasjonene på BIO benytter anledningen til å vise seg fram. De gjør en veldig viktig jobb for alle studentene på BIO og er svært viktige for vår undervisningskvalitet.

Med disse få ordene ønsker jeg dere alle en god helg.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *