Ny medarbeider – Anja Møgelvang

Foto: Arve Johan Echoldt Jacobsen

Mitt navn er Anja Møgelvang og jeg er nyansatt som forsker innen utdanningsvitenskap ved bioCEED.

I min PhD avhandling har jeg forsket på hvordan samarbeidslæring kan anvendes innen realfag i høyere utdanning og hvordan samarbeidslæring henger positivt sammen med en rekke psykososiale forhold blant studentene, både i tradisjonell og digital undervisning. I min nye stilling skal jeg videreutvikle måter man kan jobbe med samarbeidslæring på. Videre skal jeg samarbeide med kollegaer om å undersøke hvordan studenter og undervisere i høyere utdanning oppfatter og kan ta i bruk kunstig intelligens og store språkmodeller.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *