Tor 14. sep: Invitasjon til Holmerydding ved Marinbiologisk stasjon

 

Dear all

BIO would like to invite everyone in the department to the Islet cleaning day on Thursday the 14th of September.

Deadline to register is the 29th of august, at 15:00

REGISTER HERE:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15376785

Should you have any questions, please don’t hesitate to contact nina.holland@uib.no

The bus leaves BIO at 09:00, boats will transport us from the docks at Marinbiologisk station to the islets.

The bus back to BIO leaves at 14:45, and we expect to arrive around 15:15

There will be a social gathering at BIO at the end of the day with food and drinks.

Looking forward to seeing you all there!

Attached is more information about the islet cleaning and why it is important.

There will be more detailed information when the day is approaching.

***

Bakgrunn

UiB sitt miljøfond ga nylig BIO penger for å hjelpe i saken med å motvirke nedgangen i kystfugler vi har sett på Vestlandet. Instituttet har derfor valgt to holmer utenfor Espeland Marinbiologisk stasjon som vi ønsker å rydde opp i for å gi kystfuglene tilbake deres hekkeplass. Hovedoppgavene blir å klippe, sage og hugge ned uønsket vegetasjon.

Grunnlaget til dette er at rydding og stussing av vegetasjon på småøyer og holmer er et godt virkemiddel for å ta vare på terner, fiskemåke og ærfugl. For 30-40 år siden var dette karakterarter i skjærgården utenfor Vestlandet og fiskemåkeskrik og Terne-sang betydde sommer for mange. På mange av Hekkeplassene er det i dag stille ettersom bestanden av disse artene har falt såpass mye at de i dag er på den norske rødlisten. Det er flere årsaker til nedgangen av disse fuglene, men en av de er gjengroing av holmer og skjær som tidligere fungere som hekkeplasser. Gjengroingen er delvis naturlig og delvis som følge av at det er blitt plantet sitkagran og bergfuru. Dette gjør hekkeplassene helt er delvis utilgjengelig for sjøfugl.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *