Studieplanendringer for studieåret 2024/2025

Programstyrene og instituttrådet skal i slutten av september godkjenne studieplanendringer for studieåret 2024/2025. det er en forutsetning at studieplanendringene skjer innenfor instituttets budsjettrammer.

Endringer som skal meldes inn er:

  • Oppretting og nedlegging av emner
  • Endringer i emnebeskrivelser
  • Endringer i studieprogrambeskrivelser
  • Endringer i studieløp
  • Endring i undervisningssemester
  • Endring i vurderingsform
  • Tekster for vitnemål og diploma supplement

 

Vi ønsker at det ses spesielt på begrepene obligatorisk arbeidskrav og vurderingsform. Fakultetet har laget en oversikt over generelle bestemmelser for all vurdering med spesiell vekt på mappevurderings vs vurdering med flere vurderingsdeler, lenke til MittUiB: https://mitt.uib.no/courses/20443/pages/emneplanlegging-mappevurdering-eller-flere-vurderingsdeler

Ønskede endringer legges av den enkelte underviser i EpN – Emneplanlegging på nett: https://www.uib.no/foransatte/143210/epn-%E2%80%93-emneplanlegging-p%C3%A5-nett

Ta kontakt med studieseksjonen om du har spørsmål.

 

Mvh

Studieseksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *