Hilsen fra instituttet – 28.09.2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei alle,

Aller først; det var en stor glede å være med på PhD/post doc partyet forrige fredag. Veldig god stemning, godt samhold, god mat og drikke og artige leker. Dette må vi gjøre flere ganger. Målet er å spleise våre post docer og PhDer tettere sammen på tvers av faggrupper, slik at deres faglig-sosiale nettverk økes og styrkes. Det er viktig for både den faglige utviklingen og ikke minst trivsel. Tusen takk til alle som var involvert i å arrangere.

Vi hadde instituttrådsmøte i går. Viktige saker som ble diskutert var økonomi, studieplanendringer, diverse prosesser vi er inne i (f.eks. kartlegging av tenikkerkompetanse, bemanning av undervisning ved pensjonering og emnebudsjettering). Det var veldig gledelig at rådsmedlemmene stilte mange spørsmål, kom med mange innspill og aktivt deltok i diskusjonene rundt sakene. Fortsett slik. Jeg håper studenter og ansatte som ikke er medlemmer av instituttrådet bringer saker som opptar dem fram for sine rådsmedlemmer, slik at de er godt orientert om hva som foregår og hva som opptar ansatte og studenter på BIO.

I dag er den store dagen for de mest veltrente blant oss: Stoltzen opp. Jeg var selv med for noen år siden, men har nå feiget ut etter at jeg veltet av trappene. All ære til de spreke som stiller opp og representerer BIO på denne måten.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *