Minner om denne utlysinga: Midlar til arktisk forsking og studiar mellom institusjonar i Noreg og på Island

Utlysinga gir tilskot til samarbeid om utvikling av prosjektsøknader innan  arktisk forsking og studiar mellom institusjonar i Noreg og på Island.

Søknader blir behandla fortløpande gjennom 2023. Endelig søknadsfrist: 1. desember 2023.Les meir og søk midler.

Tilskot blir gitt til såkornsprosjekt som har som formål å utvikle felles søknader om arktiske problemstillingar til internasjonale program for forsking og høgare utdanning, som Horisont Europa, Erasmus+, EØS-midlane, NordForsk med fleire. Kvart prosjekt kan maksimalt få 25 000 euro i tilskot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *