Spennende studier av gassboblesyke hos fisk i tverrfaglig prosjekt

Foto: privat

I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett har forskere fra NIVA, nui, Aqua Kompetanse, Patogen, Seafarming Systems, Akvaplan-niva, ILAB og UiB (BIO), to artikler som omhandler gasser i vann og effekten av overmetning på oppdrettsfisk. Artiklene er basert på prosjektet NYBRØK; «Ny brønnbåtkunnskap- biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks» som er støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).

Den første artikkelen gir en innledende oversikt over temaet, og fokuser på gass- og gassovermetning i vann og dens påvirkning på oppdrettsfisk. Den omhandler løselighet av gasser, metode for måling av vannets metningsnivå, påvirkningen av pumpeprosesser og trykkendringer på metningsgraden, samt dannelse av bobler. Hovedmålet er å belyse og klargjøre ulike aspekter rundt måling av gass i vann og de tilhørende begrepene knyttet til gassmetning.

Den andre artikkelen presenterer noen av resultatene fra NYBRØK-prosjektet. Den beskriver kontrollerte fiskeforsøk som ble utført i trykkammer ved nui. Disse forsøkene simulerte trykkforhold og varigheten av eksponering som kan oppstå i brønnbåter. Bakgrunnen for undersøkelsene er tidligere hendelser ved lasting og lossing av brønnbåter, der man har observert redusert velferd og død blant fisken, med mistanke om at trykkfallsyke kan være en årsak. Resultatene fra forsøkene indikerer at laks kan utvikle trykkfallsyke under simulert lasting ved 0.4 atmosfærers trykk (simulert lasting ved undertrykk), men denne risikoen kan reduseres ved å begrense oppholdstiden.

I dette prosjektet deltar Ivar Rønnestad fra UiB. Han er professor i fiskefysiologi ved BIO, men arbeidet tidligere ved nui (tidligere NUTEC); først som hovedfagsstudent, og så som forsker innen dykkefysiologi i totalt 5 år (bildet viser en noe yngre Rønnestad under uttesting av utstyr for dypdykking ved NUTEC). I dette NYBRØK prosjektet har han hovedansvar for å undersøke om spesifikk diagnostisk metodikk fra dykkemedisin kan anvendes for å påvise dykkesyke/gassboblesyke hos laks. I prosjektet deltar også masterstudent Hedda Wahl Ovesen som også har veiledning fra Aqua Kompetanse. Vi studerer et enzym som gir bedre samsvar med symptomer enn tilstedeværelse av bobler ved dykkesyke hos mennesker. Det gjenstår å opparbeide data og undersøkelser fra felt for å konkludere hvorvidt det er overføringsverdi til gassboblesyke hos fisk.

Link til artiklene publisert i Norsk Fiskeoppdrett og på kyst.no. https://www.kyst.no/akvaplan-niva-aqua-kompetanse-fhf/fagartikler-gassovermetning-i-oppdrettsnaeringen/1583371

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *