Hilsen fra instituttet – 24.11.2023

Foto:
Melanie Burford, Silvereye Pictures

Hei alle

Semesteret har fløyet av sted og både studenter og ansatte er i full gang med eksamenslesning og eksamensforberedelser. Et aktuelt tema dette semesteret har vært kunstig intelligens (KI), og dette er noe som blir mye omtalt i media og ikke minst tatt i bruk. I helgen kunne vi lese på NRK nyhetene at «Kunstig intelligens i skolen er som å hoppe på toget i fart”. Et viktig spørsmål er hvilke konsekvenser det får for både ansatte og studenter her på instituttet og på UiB. Både studenter og ansatte kan få faglig støtte fra chat(ro)boter som ChatGPT.  Mulighetene er uendelig, chatbotene kan skrive assay for oss om hvilket som helst tema, så innleveringsoppgaver kun tar noen få minutter, de kan støtte forskere i skriving av søknader og artikler. Men vi må være kritiske; ved et tilfelle refererte boten i en tekst til en artikkel som ikke eksisterer, og da det ble påpekt, beklaget boten høflig. Men hvordan går det da med læringen? Hvordan kan vi bruke det som en ressurs? Må vi slutte med innleveringer og hjemmeeksamener? Vil det være bra å bruke KI til retting av rapporter og eksamener? Dette bør taes opp til diskusjon. Hvordan kan kunstig intelligens være til nytte i forskningen vår? I human medisinsk forskning blir KI tatt i bruk for å oppdage sykdom og ved diagnostisering. Dette vil også kunne være aktuelt for fisk og andre dyr. KI vil også kunne effektivisere data analyse av store datasett, noe som blir mer og mer aktuelt ettersom sekvenseringsteknologien stadig blir bedre og kostnader for next generation sequencing går ned. Uansett, hvordan vi skal bruke KI fremover, så får vi håpe at det også blir bruk for ekte intelligens …

Hilsen Gyri

***

Gyri Teien Haugland,

faggruppeleder, Faggruppe molekylærbiologi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *