Nye rutiner for avfallshåndtering ved BIO/Marineholmen

Kildesortering.

Hei,

Det vil nå bli forskjellige rutiner for håndtering av papp og restavfall på BIO alt etter hvilket bygg man tilhører.

TM53, A og B-blokken:

Skal benytte seg av Miljøhallen og komprimatorene bak VilVite.  GC Riber har låst tilkomsten til Miljøhallen og komprimatoren og vi trenger nå en kodebrikke for å få tilgang. Vi håper å få på plass kodebrikker i begynnelsen av neste uke.

Type avfall Miljøhallen Komprimator bak VilVite
Papp X X
restavfall X
Emballasjeplast X X
EL-avfall, Kun småelektrisk utstyr X X
Batteri X
Lysrør, sparepærer X X
Matavfall X X
Glass-og metallemballasje X X

Matavfall kan kastes i egen beholder.  Man kan samle matavfall i hva man vil, og tømme beholder enten med pose av papir eller plast. Matavfallet blir senere brukt til Biogass anlegget.

 

TM55, Bioblokken

UiB har nylig fått på plass en pappkomprimator som er lokalisert i avfallsrommet i datablokken. Tilkomst fra utsiden mot parken. Her skal kun papp kastes. Avfallsrommet er stengt, og man trenger tilkomst ved bruk av nøkkelkort. Vi håper tilgangen blir gitt til alle ansatte i begynnelsen av neste uke. Komprimatoren er liten, og man lukker døren etter at pappen er kastet inn i åpning. I tillegg er det mulig å kaste matavfall i dette avfallsrommet. Driften må kontaktes dersom komprimatoren er full.

Det er også satt opp en egen komprimator for restavfall på utsiden av BIO-blokken. Komprimatoren er låst med kodelås. Ta kontakt med de labansvarlige for utlevering av kode. Driften må kontaktes dersom komprimatoren er full.

Type avfall hvor skal avfallet kastes?
Papp Komprimator i datablokken
Restavfall Komprimator utenfor bygget (Grå), stengt med kodelås
Plast Egen kontainer plassert mot bybanestoppet, stengt med kodelås
Isopor Egen kontainer plassert mot bybanestoppet, stengt med kodelås
Matavfall Avfallsrom i datablokken
EL-avfall Mer informasjon kommer senere

 

Husk at!

Alt av laboratorieplast som rene plastrør, tomme kjemikalieflasker i plast, hansker etc skal kastes som problemavfall. Det skal ikke gjenvinnes.

Pappkomprimatoren i Datablokken, TM55

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *