INVITASJON TIL SØKNAD OM REISESTØTTE FOR MASTER- OG PHD-STUDENTER INNEN KLIMA OG ENERGIOMSTILLING 2024

UiBs strategiske satsing klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra studenter. Det er satt av midler i satsingens 2024-budsjett til reisestøtte for master- og PhD-studenter som skriver oppgaver tematisk knyttet til klima og energiomstilling. Midlene må brukes innen utgangen av 2024.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli en ny utlysing av reisestøtte høsten 2024.

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon.

Vi ber om at denne informasjonen blir delt med relevante fagmiljøer.

Vennlig hilsen,

Kristine Spildo
visedekan, Klima og energiomstilling

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *