Utlysning av stipendmidler innenfor north2north programmet for studieåret 2024-25. Intern søknadsfrist 1. mars

UArctic-nettverket som UiB er medlem av, lyser ut midler til utveksling av ansatte mellom institusjoner som deltar i mobilitetsprogrammet north2north (n2n). Både faglig og administrativt ansatte kan søke om støtte til utveksling gjennom n2n. I tillegg kan norske institusjoner søke støtte til innreisende ansatte fra nordamerikanske og skotske partnerinstitusjoner – medlemmer i n2n.

Se lenke til søknadsskjema og informasjon om satser under. Innreisende ansatte fyller ut samme søknadsskjema som utreisende ansatte, og sender det inn til sin norske partner innen 1. mars 2024.

De ansatte som søker n2n-støtte oppfordres til å legge til rette for sine studenters semesteropphold mens de er på utveksling. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre studentutveksling vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene for 2024/25.

UiB skal sende en samlet institusjonssøknad. Alle søknader må derfor være mottatt hos Studieavdelingen innen 1. mars 2024. Søknader sendes på e-post til sol.sneltvedt@uib.no

 

Vennlig hilsen

Nina Gry Stein
seksjonsleder

Sol Sneltvedt
rådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *