Hilsen fra instituttet 16.02.2024

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

I går hadde vi instituttrådsmøte der regnskap for 2023, med et resultat på ca 6 mill i driftsoverskudd, ble vedtatt. Som tidligere nevnt betyr dette at vårt underskudd nå er på 40,9 mill kroner. Det betyr videre at dette går riktige veien, takket være veldig bra innsats fra oss alle.

Budsjett for 2024 ble også vedtatt. Vi budsjetterer med å gå i pluss også i 2024, og dermed redusere underskuddet ytterligere, fra 40,9 mill til 38,9. Vi vet alle at det betyr en like restriktiv pengebruk som tidligere og at vi framdeles er avhengig av gode inntekter på eksterne prosjekter. Jeg er optimistisk på at vi skal greie det for 2024 også. Men så er jeg litt mer bekymret. I 2023 kom 66% av vår eksterne finansiering fra NFR. Etter at forskningsrådet gikk over til løpende søknadsfrist på frie midler ser vi at antallet søknader vi sender dit fra BIO er ganske lavt og redusert i forhold til tidligere. Samtidig vet jeg at mange av oss sitter på veldig gode prosjektbeskrivelser og ideer. Nå må vi kaste oss ut i det og få sendt søknadene til FRIPRO. Jeg synes ikke vi skal frykte karens og karantene og alt det der. Vi er vel såpass trygge på vår egen kvalitet. Så til alle dem som egentlig er ganske klare til å sende søknad til FRIPRO: gjør det og dere har min og alles fulle støtte, og kanskje NFR sin også!

Samtidig har vi mange nå som jobber intenst med omtrent 30 søknader inn mot diverse søknadsfrister i februar-april i både EU og NFR. Veldig bra jobbet.

Det jobbes mye med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen for tiden. Det er satt i gang prosesser i faggruppene som skal belyse bemanningssituasjonen i forhold til undervisningsaktiviteten og emneporteføljen (tiltak 1), vi skal etablere en arbeidsgruppe som skal gi innspill på strategisk plan og handlingsplanen vår (tiltak 2)og vi skal undersøke hvordan vi kan bli enda bedre på intern informasjon og kommunikasjon (tiltak 3).

Det er disse dager valg på kandidater til instituttråd for gruppe B (midlertidig vitenskapelige) og D (studenter). Det er veldig viktig for instituttet at disse gruppene er godt representert i rådet. Jeg oppfordrer derfor alle stipendiater, post docer og studenter til å engasjere seg, ta del i demokratiet, still til valg, diskuter og debatter og stem på de beste kandidatene. Det er viktig.

 

God helg til dere alle

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *