Invitasjon til å gi innspill Miljødirektoratets screeningprogram for nye, uregulerte kjemiske stoffer

Hei

Vi inviterer deg/din institusjon til å gi innspill til Miljødirektoratets screeningprogram for nye, uregulerte kjemiske stoffer. Som i fjor prøver vi å legge om innspillsrunden noe, og håper dette vil bidra til at du/dere gir innspill. Innspill må sendes oss innen fredag 21.juni 2024 og adressen for innspill er sjur.andersen@miljodir.no

Du kan gi innspill på vedlagte skjema eller du kan gi innspillet som en mer fritekstlig form med omriss av problembeskrivelsen. Vi er ikke ute etter prosjektsøknader.

Mal for screeninginspill 2025

Miljødirektoratets overvåkingsprogram for nye miljøgifter har pågått i ca 20 år. De ti siste årene har programmet særlig tatt for seg enkeltstoffer som har vært til diskusjon under flere ulike lovverk. Dette har gjort programmet relevant for en rekke reguleringsprosesser. Trenden for internasjonal kjemikalieregulering går i retning av mer grupperegulering. Dette gjør at vi åpner for innspill på grupper av lignende stoffer i årets innspillsrunde. Vi åpner også for at screeningen kan ha en ren bransjetilnærming, for eksempel ved at bransjer som har en omfattende kjemikaliebruk eller virksomheter som samler inn mange kjemikalier (for eksempel gjenvinningsanlegg, avløpsanlegg) undersøkes. Vi er også åpne for forslag som omfatter spesielle matrikser der nye miljøgifter kan hope seg opp (for eksempel topppredatorer). Prosjektet, stoffgruppen eller innspill på enkeltstoffer bør inneholde spesifiserte nye miljøgifter. I vår vurdering av innspillene legger vi vekt på at stoffet/stoffgruppen har/er:

•          Betenkelige egenskaper – For eksempel persistent, bioakkumulerende, giftig (PBT) og mobilt (PMT), kreftfremkallende, mutagent, skadelig for reproduksjon (CMR) eller hormonforstyrrende)

•          Få/ingen undersøkelser i miljøet.

•          En bruk som gir potensial for negative effekter i miljøet

•          Er ikke inkludert i rutineovervåkning

•          For svak regulering av bruk/er kandidat for fremtidige reguleringer

Mer om programmet finner du på vår nettside.

 

Med vennlig hilsen

Sjur Andersen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *