Category: Kurs og kompetanse

Åpen vitenskap kurs ved Universitetsbiblioteket høsten 2023

Åpenhet, transparens og kunnskapsutveksling er kjerneverdier for Universitetet i Bergen. Åpen vitenskap er viktig for kunnskapsutviklingen, for å sikre integriteten til forskning og for å øke tilgjengeligheten av forskningsresultater. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser…

Opprykk til professor 2023 – søknadsperioden er open

Søknadsperioden for å søke om personleg opprykk til professor etter kompetanse inneværande år opna 15. august. Søknadsfristen er 15. september 2023.   De kan finne informasjon og søknadsskjema på denne nettsida: Opprykk til professor | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB