Category: Utlysninger

Nytt om NFR utlysningane

Meld deg på søkjarwebinar i haust Skal du søkje på ei av dei store NFR utlysingane for forskingsorganisasjonar i 2023? I haust held NFR ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.  Opptak frå søkjarwebinar: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/

Utlysning BIODIVERSA+ BiodivMon

Skissefrist: 9. november 2022 Søknadsfrist: 5. april 202     «Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn»