Category: Utlysninger

Midler til mobilitet av forsker til/fra Montpellier

Universitet i Montpellier – som er en av UiB partnere i CHARM-EU alliansen – lyser ut midler til mobilitet av forsker. Dette gjelder mobilitetsopphold inn og ut og søkere fra universiteter i CHARM-EU alliansen vil bli prioriterte. Dette kan være en fin mulighet…

UiB: Utlysing av Erasmus OS-midlar for vårsemestret 2024

Studieadministrativ avdeling (SA) lyser ut OS-midlar (Organisational Support) for vårsemesteret 2024. OS-midlane blir generert av mobilitet gjennom Erasmusprogrammet og blir nytta til tiltak som vil fremje internasjonal studentmobilitet med god fagleg forankring ved UiB.