Category: Utlysninger

Dyrevernalliansens forskningsfond utlyser midler

Forskere og studenter hos dere er hjertelig velkomne til å søke om midler.  I 2023 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner. Søknadsfristen er 20. september 2023. Les mer:  https://dyrevern.no/dyrevernalliansens-forskningsfond/

To UiB utlysninger med frist i september og oktober

Utlysning av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid 2023 – UiBs Humaniorastrategi søknadsfrist 29. september 2023 Retningslinjer Søknadsskjema Sluttrapport Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2023 søknadsfrist 2. oktober 2023      

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Søknadstype: Kommersialiseringsprosjekt Støttegrenser: Kr 1 000 000-5 000 000 Antatt tilgjengelige midler: inntil Kr 100 000 000 Prosjektvarighet: 12-36 måneder Søknadsfrist: 18. oktober 2023, 23:59 CEST Les mer om utlysningen her: Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023 (forskningsradet.no)