Økonomioppdatering

Vector collection of colorful flat business and finance icons. Design elements for mobile and web applications.

Budsjettprognose

Vår siste prognose viser akkumulert underskudd på 52 millioner, som er noe forbedring siden forrige måned.  

 Arbeidspunkter

Økonomiarbeidsgruppen arbeider løpende med konkrete forbedringspunkter.  Den siste tiden har en stor del av arbeidet vært fokusert på innhenting av inntekter fra eksternt finansierte prosjekter gjennom bl.a. frikjøp og leiested, og kvalitetssikring av rutinene rundt dette.

 

Bærekraftig økonomi

Anne Marit Blokhus vil som nevnt i ukens leder, bistå Ørjan og Julie med oppfølging av bærekraftig økonomi. 30 % av hennes stilling vil være allokert til instituttet fram til nyttår, deretter 80 %, Anne Marit vil etterhvert også få kontorplass på BIO.

 

Areal

Internflytting pågår, og for tiden er det flytting av lab og kontorer i blokk B i TM53 («Biologen»), samt tømming av arkiv/lager i andre etasje blokk A (administrasjonslokalene) som står i fokus.

 

Budsjett 2023

Instituttets budsjettforslag for 2023 ble levert i juli.  I tiden fram til vi mottar endelig tildelingsbrev fra fakultet for 2023 på et senere tidspunkt (nøyaktig tidspunkt kan variere fra år til år), vil vi gjennomgå sentrale deler av budsjettet for å planlegge neste års økonomioppfølging.  F.eks. vil vi se nærmere på undervisningsbudsjettet basert på erfaringene fra 2022.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *