Økonomioppdatering 11.11.2022

Foto/ill: Colourbox

Budsjett 2023: Det arbeides fremdeles med fordeling av budsjett 2023 på fakultetsnivå, og vi kjenner ennå ikke de endelige tallene. Men som nevnt i denne spalten tidligere forventer vi at budsjett 2023 blir strammere for alle.

Selv om ikke alt er ferdigstilt, kan vi se noen tegn allerede nå. Vi forventer reduksjon i tildeling til BIO på cirka 4 millioner i grunnbevilgningen. Vi vet også at husleien forventes å øke med 10 %, i tillegg til at MATNAT må dekke engangskostnad knyttet til økte energikostnaden på nesten 6 millioner. BIOs andel av denne engangskostnaden beløper seg til 1,2 millioner.

Status flytting: Det er mange som for tiden arbeider med intern flytting på byggene. Spesielt i B-blokken er det mye flytting mellom aktivitetene. Vi er også godt i gang med å tømme arkivene i A-blokken. Det er veldig mye fokus på dette for tiden, og som Hilde skriver i ukens leder, oppfordrer vi til å hjelpe kolleger som trenger en ekstra (flytte)hånd i disse dager.

Undervisningskostnader: Pilotering på emnebudsjett er noe forsinket. Som nevnt i forrige spalte skal vi lage budsjett for undervisningsemnene våre, for å få oversikten over hvor mye det koster å gjennomføre emnene våre. Det var planlagt å sende ut skjema til pilotemnene i uke 44, men det har tatt lengre tid enn ventet å lage et godt skjema for budsjettet. Prosessen er noe forsinket, men vi ønsker fremdeles å gjennomføre piloten før jul.

Pliktarbeid: Vi har fokus på å redusere innleie av undervisningsassistanse, og vi undersøker derfor om vi klarer å benytte pliktarbeidet til phdene våre på en god måte. I disse dager er det frist for å rapportere pliktarbeid for høst 2022, og det er møte med faggruppelederne for gjennomgang av status pliktarbeid i neste uke. Etter ny rutine er det faggruppelederne som tildeler pliktarbeid, ref. rutine på mitt uib (under). Vi ser pliktarbeidet opp mot innmeldt behov for undervisningsassistanse for våren, som også kartlegges i disse dager.

https://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/BIO%20rutiner/Rutiner%20for%20fordeling%20og%20forvalting%20av%20pliktarbeid%20ved%20BIO.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *