22. nov. Velkommen til frokostseminar: Arbeidsmiljø – ytringsklima- ytringsfrihet

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar tirsdag 22.november på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – ytringsklima – ytringsfrihet

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

22. november arrangerer vi høstens andre og årets siste frokostseminar. Arbeidsmiljølovens formåls paragraf vektlegger at virksomhetene skal legge til rette for et godt ytringsklima. Ved UiB står debatt og meningsbryting sentralt. Dette går igjen både i forskning, undervisning og er en del av formidlings og samfunnsoppdraget. Ytringsfrihet en forutsetning, men hvordan bygger man god ytringskultur? Hvordan er sammenhengen mellom akademisk ytringsfrihet og arbeidsmiljø i en verden med sosiale medier og en stadig mer polarisert politisk debatt? Hvilke utfordringer truer den akademiske ytringsfriheten, og når truer ytringene arbeidsmiljøet? Er akademisk ytringsfrihet en grunnpilar eller en trussel for et godt arbeidsmiljø i akademia?

Vi har invitert førsteamanuensis i jus ved UiO og leder for Kierulfutvalget, Anine Kierulf,
Margareth Hagen rektor UiB og professor i økonomi og leder av Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad som bidragsytere til frokostseminaret.

 

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

 

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 21.november  

 

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

 

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

 

Velkommen!

Vernetjenesten ved UiB
E-post: UHVO@uib.no
Telefon: 55 58 30 60

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *