Økonominytt 25.11.2022

Foto/ill: Colourbox

Kjære alle, her er status på arbeidet med økonomi den siste tiden.

Status flytting: Det er sisteinnspurten og siste uken med flytting, og naturlig nok høyere aktivitet enn noensinne. Spesielt i B-blokken Biologen og 5. etasje HøyTek er det masse aktivitet, men også i arkivene i A-blokken. Vi skal være ferdig utflyttet torsdag 01. desember, slik at vi formelt kan avhende fredag 02. desember.Jeg vet at desember er travel for de aller fleste, men hjelp gjerne en kollega hvis du har muligheten til det. Det er kjekt å se at det er utrolig mye godt samarbeid og hjelp og lagånd i denne flytteprosessen. Takk til alle som bidrar!!! Denne uken har jeg lært at vi har en professor med truckførerbevis, som kyndig svingte jekketrallen, og at teknikergjengen med litt planlegging strengt tatt kan flytte det aller aller meste.

Økonomiarbeid: Vi hadde planlagt å se på fastlønnsbudsjettet for 2023 denne uken, men det ble forskjøvet for å få plass til et møte i arbeidsgruppen for bærekraftig økonomi. Gruppen er nå i gang med å se på hvilke økonomiske tiltak vi skal se på i våren 2023. Emnebudsjettering og emneporteføljen er blant tiltakene vi ønsker å jobbe videre med.

Undervisningskostnader: Pilotering på emnebudsjett pågår. 10 emneansvarlige for 10 utvalgte emner har fått i oppgave å teste ut vårt nye skjema for å budsjettere hvor mye det koster å gjennomføre emnet. Dette vil gi oss god oversikt over de totale undervisningskostnadene våre. Frist for innlevering av pilot er fredag 25.11.22. Når vi har gjennomført piloten, kommer vi til å planlegge for hvordan og når vi lager budsjett for resten av emnene ved BIO.

Pliktarbeid: Vi har gjennomgått status på pliktarbeidet med faggruppelederne, og denne uken kom også det innmeldte behovet for undervisningsassistanse for våren 2023. Det blir faggruppeledernes jobb å matche tilgjengelig pliktarbeid med undervisningsbehov i faggruppen. Vi kommer til å ha et oppfølgingsmøte for å gjennomgå fordelingen, og høre hvordan denne prosessen har gått, før jul.

Beste hilsen Julie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *