HMS oppsummering vernerunde for laboratoriene på BIO januar 2023.

Foto/illustrasjon: UiB

Vernerunde for laboratorier i 2022 ble delt i to, og siste del av vernerunden for B-blokken ble fullført 10.januar 2023.

I for kant av vernerundene ble et spørreskjema sendt ut med det formålet å se om laboratoriene var tilpasset brukerne, og for å se om de ansatte trengte opplæring i risikovurdering. Det var også ønskelig å se på bruk av EcoExposure for arbeid med helseskadelige kjemikalier (H340, H350, og H350i).

Totalt 46 personer svarte på undersøkelsen.

 

Risikovurdering, EcoExposure og HMS portalen

Som tidligere år er det fortsatt mangelfull kjennskap til hvordan en risikovurdering skal gjennomføres. Alle metoder som brukes skal være beskrevet og risikovurdert. Det er veileders ansvar at det blir gjort en risikoanalyse i forbindelse med masteroppgaven.

Vi minner derfor på at informasjon ang. risikovurdering er tilgjengelig på HMS portalen

Det er også flere som sier at de jobber med registreringspliktige kjemikalier, men som ikke registrer bruken av kjemikaliene i EcoExposure. Vi vil derfor jobbe fremover for å se på hvordan nye brukere blir registrert i EcoExposure og hvordan dette gjennomføres.

Registreringspliktige kjemikalier er merket med H340, H350 og H350i

  • H340: Kan forårsake genetiske skader
  • H350: kan forårsake kreft
  • H350i: kan forårsake kreft ved innånding

Basert på funn fra spørreundersøkelsen vil vi se på muligheten for å arrangere kurs internt på BIO i 2023 for å øke kjennskap til hvordan en risikovurdering skal gjennomføres.

Av de som har svart på spørreskjemaet så ser det ut til at flesteparten har kjennskap til BIO sin HMS-håndbok, noe som er en fremgang fra tidligere år.

Det er generelt veldig god orden på våre laboratorier, og kun noen få avvik ble avdekket.

  • Usikret gassflaske. Gassflasken har blitt fjernet og er nå lagret på gasslageret.
  • Fare for at hyller i et syreskap faller ned pga korrosjon. Skapet må erstattes. Tilbud innhentes
  • En rømningsvei var blokkert.
  • Biolagre er overfylte. Oppfordrer derfor eiere av prøvene om å ta en gjennomgang og kaster det som kan kastes. Alle prøvene skal gjennomgås hvert 2.år. Bokser med prøver skal merkes med navn og dato, og en utløpsdato. Maks to år frem. Vi ser nå at flere velger 2030 som utløpsdato.
  • Fryselagre A og B-blokken: overfylte fryserom. Opprydning bør derfor gjennomføres i løpet av 2023. Vi ber derfor alle om å ta en gjennomgang og fjerne gammelt materiale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *