Hilsen fra instituttet 17.03.2023

Foto: privat

Bærekraftig satsing på bærekraft

Bærekraftsperspektivet har kommet sterkere i fokus i de senere år, og det er bra. BIO har også en rolle å spille her, og det er betimelig at bærekraft løftes frem som en naturlig del innen vår forskning og undervisning i biologi. Innen det marine fagområdet er bærekraftsperspektivet knyttet til bl.a. bioproduksjon og ressursforvaltning, naturmangfold og biodiversitet, og økosystemstatus og -funksjon. Dette er sentrale tema innen studieretningene fiskeribiologi og marinbiologi. Vi har gode fagmiljø som arbeider med tema knyttet til ansvarlig beskatning av marine bioressurser, kartlegging av marin biodiversitet fra fjæra til dyphavet, og samspillet mellom miljø og organismer i marine habitat. UiB og BIO har lang tradisjon og strategiske fortrinn innen marin forskning, og det er derfor naturlig at marin bærekraft ble løftet frem som ett av tre fokusområder da en ny tverrfaglig master i bærekraft ble etablert. Et godt faglig fundament innen respektive fagfelt er avgjørende for at overbygningen i det nye studieprogrammet skal lykkes. Uten en solid faglig forankring (les: grunnmur og vegger), vil overbygningen (les: taket), ikke holde. En fortsatt god marin faglig styrke er den beste garantien for at BIO skal kunne bidra til studieprogrammet, for også på BIO må satsingen på bærekraft være bærekraftig. I disse tider vil dette kreve et fortsatt godt samarbeid med relevante institusjoner og fagmiljø som f.eks. Havforskningsinstituttet. HI er en stor og viktig arbeidsgiver med mange ansatte som vil trenge nye gode kandidater til å overta faglig forankrede rådgivningsoppgaver i fremtiden. Det er også gode muligheter for konstruktivt samarbeid med andre enheter ved UiB, som f.eks. Bergen Universitetsmuseum, Geofysisk Institutt og Berknes senteret, som har gode fagmiljø i tilstøtende og relevante fagområder for BIO. Her er det rom for ytterligere samarbeid innen forskning og undervisning til felles beste. Med referanse til bærekraftssatsingen ved UiB, så vil alle involverte være tjent med at de strategisk forankrede marine fagmiljøene ved BIO er bærekraftige.

Mvh Arild Folkvord

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *