Påminnelse: Nominasjon av kandidater til instituttrådet fra gruppe B (Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstilling) og gruppe D (studenter)

Foto: Son Nguyen / Scanpix

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024. Frist for å nominere kandidater er 20. mars kl. 12:00.

Ved Institutt for biovitenskap skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 1 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Vi inviterer med dette alle som er stemmeberettiget i en av de to gruppene som er på valg, til å fremme forslag på kandidater til valget.  Se websiden for valget for en nærmere beskrivelse av valgreglene og lenke til manntallet.

Forslagsfrist: 20. mars kl. 12:00.  

Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig (bruk dette skjemaet) og være signert av forslagsstillerne. Send forslaget per e-post til instituttets valgkontakt (knut.daasvatn@uib.no) og sekretæren for valgstyret (gry.parker@uib.no)

Instituttrådet behandler mange saker som er av stor betydning for instituttet – slik som strategi, budsjett, regnskap og store studieplanendringer.  Å sitte i instituttrådet gir en mulighet til å påvirke disse prosessene samtidig som du vil lære mye om universitetet som institusjon og om rammene for utdanning og forskning.  Et slikt verv vil også gi deg en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *