Frist for å søke om forskningstermin er 01.10.23.

Alle fast tilsette i minst 50 % stilling som professor eller førsteamanuensis kan søke om 1 års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter 3 års tjeneste. Kvinnelige førsteamanuenser kan innvilges forskningstermin etter halv opptjeningstid de to første forskningsterminene (dog ikke utover professorkompetanse) og kan dersom særlige forhold tilsier det, også gis anledning til noe større fleksibilitet i forhold til utenlandsopphold.

For mer informasjon, retningslinjer, søknadsprosedyre og støtteordninger, se:

Forskningstermin | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB

Vitenskapelig virksomhet og forskning | Ansattsider | UiB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *