Month: september 2023

Hilsen fra instituttet 22.09.2023

Hei alle, Jeg håper alle er godt i gang med høstens undervisning og at de planlagte aktivitetene flyter fint. Sammen med Beate og Anne Marit jobber jeg nå med emnebudsjett og andre utfordringer når det gjelder undervisning og emner våren…

Holmeryddingsdagen 14.9.2023

Forrige torsdag (14,09) dro nesten 50 flotte folk fra BIO til Marinbiologisk stasjon på Espeland. Der ble alle satt til å jobbe med å plukke plast og kutte ned uønsket vegetasjon, med stor innsats fra alle deltakere fikk vi rensket…

Nytt fra UiB.no: Fornyelse av UNESCO Chair!

UiBs UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur har nylig vært oppe til vurdering om fornyelse, og ble 18. september tilegnet fire nye år. Professor Inger Elisabeth Måren (Institutt for biovitenskap) fortsetter i stillingen som UNESCO…

Nytt rombookingssystem!

Dette semesteret introduseres det et nytt rombookingssystem til fakultetet. Det nye systemet som går via Outlook, har som hensikt å gjøre det lettere for alle ansatte å booke rom på egenhånd samt en generell modernisering av systemer.

Frist for å søke om forskningstermin er 01.10.23.

Alle fast tilsette i minst 50 % stilling som professor eller førsteamanuensis kan søke om 1 års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter 3 års tjeneste. Kvinnelige førsteamanuenser kan innvilges forskningstermin etter halv opptjeningstid de to første…