Nytt stoffkartotek og eksponeringsregister på UiB: Opplæring på Teams 27. oktober

EcoOnline er utgått, og vi har fått nytt stoffkartotek på UiB. Det blir arrangert et 2-timers TEAMS opplæring den 27.oktober kl. 09-11. Kurset er på norsk.  Eget kurs blir holdt på engelsk 9.november kl. 09-11.

Opplæringen er todelt:

Første del er for alle brukere som trenger tilgang til stoffkartoteket, også for brukere med redigeringsmulighet.

  • Generell bruk av stoffkartoteket, hvordan finne sikkerhetsblad
  • registrering av eksponeringer for arbeid med kjemikalier med faresetningene H340, H350 og H350i

Siste del er for brukere som skal ha redigeringsmulighet.

  • Redigering av stoffkartoteket, legge til kjemikalier
  • risikovurdering
  • arbeidsoperasjoner, substitusjon
  • raporter

Påmelding via HMS-portalen

Alle ansatte har tilgang til stoffkartoteket ved FEIDE pålogging. https://stoffkartotek.uib.no

Studenter på lavere grad har tilgang til undervisningslaboratoriene, mens studenter på mastergrad får tilgang til BIO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *