Statussak om støy og eksos Marineholmen

Hei,

Her følger oppdatert status på støyen på Marineholmen. Det er gjennomført støymålinger og vi fikk rapporten på tirsdag denne uken, se vedlegg.

I rapporten står det blant annet:

Målingene som ble utført fredag 27.10.23 ligger for det meste over anbefalingene som er beskrevet i forskrift om utførelse av arbeid, og noen av målingene også over grenseverdien som er gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Ingen av målingene er av en sånn grad at de vil medføre fare for hørselsskade, men støyen i kombinasjon med vibrasjoner medfører at de ansatte opplever det ubehagelig. I løpet av en arbeidsdag så kan det medføre hodepine, konsentrasjonsvansker og uopplagthet.

 

Forslag til mulige tiltak:

1) Vil det være mulig å flyte lekter noen meter ut fra kai? Støy reduseres med den inverse kvadratloven og en lit større avstand vil ha mye å si for støyen inne i kontorene.

2) Oppfordre Boston til fortsat å jobbe med yterligere skjerming av eksosrørene på lekteren.

3) For NMR – benyte kontorer på andre siden av korridoren når de er ledig.

4) For NMR – benyte kontorlandskap på Realfagbygget i 3. etg.

5) For NMR – flyte skrivebord så langt bort fra vindu som mulig.

6) For Bio – støyreduserende høretelefoner, hjemmekontor og mulige ledige kontorer.

 

Les rapporten for mer informasjon.

 

Per onsdag har Boston montert støyskjerm på toppen av pipene, se bilder. EIA har kommet og foretatt målinger etter de nye tiltakene, og melder at:

Jeg gjorde en kjapp måling hos ILAB i 2.etg bioblokk og i 2.etg T53A. Det er helt merkbart bedre, og nå er det på rett side av grenseverdiene begge steder med unntak av det hjørnekontoret som er nærmest i T53A, altså rom 2B18.

 

Jeg ber om at alle tester ut hvordan arbeidsstøyen nå oppleves etter de nye tiltakene og gir tilbakemelding om det fremdeles oppleves som vanskelig. Jeg sitter svært nærme båten selv og kjenner også støyen på kroppen, og også bedringen.

 

Hilsen Julie

Julie Stavnes, administrasjonssjef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *