Støyplager i forbindelse med arbeid i Store Lungegårdsvann – statusoppdatering

Støymålinger TM55 og 53. Venstre (pkt 1 i oversiktsbilde) til høyre (pkt 3)

EIA Drift v/Jan-Terje Nygaard følger kontinuerlig opp støysituasjonen knyttet til arbeidet med gruslegging i Store Lungegårdsvann og arbeidsbåten som er plassert ved kaien utenfor TM53/55.  Det er iverksatt flere tiltak i samarbeid med operatøren –  Boston, og det er foretatt måling av støynivå før og etter tiltak.  Siste statusoppdatering fra EIA lyder som følger:

7.11 melder Boston at de har gjort ytterligere tiltak med mer isolasjon rundt eksosrør, samt også i taket over rørene slik at åpning nå er vekk fra våre bygg.

Videre har de skiftet ut noen ruller i transportbåndet som laget lyd.

8.11 hadde jeg en kjapp målerunde i 2.etg Bioblokk og der var brukerne fornøyd med nivået etter tiltakene og jeg målte under 45dBA på kontorene, altså under grenseverdien.

I T53A i 2.etg målte jeg fremdeles verdier på rett side av grenseverdi i buen, men fremdeles over i den delen som er nærmest (pkt 3 på oversiktsbildet).

Det er imidlertid ikke store avvik, måling er 46-47dBA og det gjelder en håndfull kontorer. Her målte jeg ca 54dBA før tiltak til sammenligning.

Situasjonen er altså blitt noe bedre, men det er fremdeles behov for ytterligere tiltak.  Vi følger opp situasjonen kontinuerlig i samarbeid med EIA og vil informere fortløpende om utviklingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *