Tir 28. mai: Økokritiske dialoger – innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene

Tid og sted: «Zinken Hopp», Litteraturhuset i Bergen , tirsdag 28. mai  klokken 19-20:30.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse. For å være en dyktig lærer i dagens og fremtiden skole, er det dermed viktig å oppøve gode strategier og ha hensiktsmessige metodiske redskaper for å drive utforskende undervisning.

Dialogisk undervisning er grunnleggende utforskende, og antologien Økokritiske dialoger – innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene (2023, Universitetsforlaget) viser hvordan rammeverket økokritiske dialoger, som kombinerer en dialogisk tilnærming med perspektiver fra økokritikk, kan være en måte å utforske og videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i lærerutdanningene.

Kapitlene i boken eksemplifiserer hvordan man kan arbeide med og ta i bruk økokritiske dialoger innenfor ulike lærerutdanningsfag og i skolen. Målet er å gi lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen faglige eksempler på, og verktøy til å gjennomføre, dialogisk undervisning der samspillet mellom mennesker og natur står sentralt.

Nina Goga og Lykke Guanio-Uluru er begge professorer i litteratur ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning på Høgskolen på Vestlandet.

De underviser på grunnskolelærerutdanningen, og er begge er aktive i forskningsgruppen Nature in Children’s Literature and Culture som er ledet av Lykke Guanio-Uluru.

Velkommen til et spennende foredrag!

 

Beste hilsen,

Kjetil Vikene, Preses i Selskapet til Vitenskapenes Fremme

Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet, klikk her<https://svf-selskapet.w.uib.no/?na=profile&nk=25-b052b85ef1&nek=91->.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *