Category: Administrativ info

Dyrevernalliansens forskningsfond utlyser midler

Forskere og studenter hos dere er hjertelig velkomne til å søke om midler.  I 2023 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner. Søknadsfristen er 20. september 2023. Les mer:  https://dyrevern.no/dyrevernalliansens-forskningsfond/

Ny medarbeider: Vetle Holen

Hei! Jeg er Vetle og er den nye lærlingen i BIO. Jeg sitter i Ekspedisjonen sammen med Jarle, hvor jeg lærer mye nytt hver dag. Jeg kan hjelpe med en del odd jobs, om det er noe jeg evt ikke…

To UiB utlysninger med frist i september og oktober

Utlysning av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid 2023 – UiBs Humaniorastrategi søknadsfrist 29. september 2023 Retningslinjer Søknadsskjema Sluttrapport Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2023 søknadsfrist 2. oktober 2023      

Åpen vitenskap kurs ved Universitetsbiblioteket høsten 2023

Åpenhet, transparens og kunnskapsutveksling er kjerneverdier for Universitetet i Bergen. Åpen vitenskap er viktig for kunnskapsutviklingen, for å sikre integriteten til forskning og for å øke tilgjengeligheten av forskningsresultater. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser…