Category: Administrativ info

Ny medarbeider: Zoran Sargac

Hello everyone! My name is Zoran Sargac and I am a new Postdoc research fellow at the Department of Biological Sciences as a part of SEAS programme.

Utlysning av midler til nettverks-og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet. Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.…

Vikar/ny kontaktperson for HR-saker

Som opplyst i Julies leder 16. august, vil Mathilde Høgalmen gå ut i permisjon fra sin stilling som instituttets saksbehandler i personalsaker fra oktober.  Therese Myhre Odfjell går inn som vikar og er allerede tiltrådt i sin stilling. Vi ber…

Missing link? Piff opp personsiden din med MazeMap!

På personsiden som alle UiB-ansatte har, vises besøksadresse og postadresse.  Der skal det automatisk ligge inne en gateadresse, men den kan noen ganger være feil.  I tillegg er det mulig å legge inn romnummer slik at det blir lettere å…