Category: Administrativ info

Vernerunde for kontorer januar 2023, oppsummering

Vernerunden for kontorer for 2022 ble utsatt pga flytteprosessen som ble ferdigstilt desember 2022. En spørreundersøkelse ble sendt ut for å avdekke eventuelle mangler på kontorene til de ansatte. Befaring ble gjennomført mandag 23.januar mellom kl. 09 og 12 til…