Category: Administrativ info

Ny medarbeider – Irina Zhulay

Hi! My name is Irina Zhulay, and I am a new postdoctoral research fellow within the Deep-Sea Biology group at the Department of Biological Sciences (https://www.uib.no/en/deepseabiology).

Økonomioppdatering 16.12.2022

Her er årets siste status på økonomiarbeidet. Denne uken har vi i hovedsak gjennomgått forslag til økonomiske tiltak vi skal jobbe med i vårsemesteret 2023. Det blir blant annet planlagt å arbeide med emnebudjsettering og emneporteføljen.