Category: Administrativ info

EU – Open Mission Ocean funding calls

There are a number of open funding calls specifically covering different aspects of the Mission: Restore our Ocean and Waters, all of which have a deadline of 27 September 2022. These calls cover topics including: European Blue Parks Waste-free European…

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan…

Ny medarbeider – Julien Seguinot

Innholdet er bare tilgjengelig på engelsk My name is Julien Seguinot, and I have recently started on a three-year project at the department of biological sciences. I am originally from France, and previously worked at Stockholm University in Sweden, GFZ…