Category: Administrativ info

Utlysning av stipendmidler i north2north-programmet

Hei, Viser til vedlagte utlysning til UArctic sitt mobilitetsprogram north2north og ber dere gjøre dette kjent i fagmiljø og til aktuelle studentgrupper. Det er mulig å søke midler til korte og lengre utvekslingsopphold for innreisende og utreisende ansatte og utreisende…