Category: Forskning

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan…

Horizon Europe Workshop for BIO researchers – May 30, 2022

On Monday, May 30th, BIO hosted the Horizon Europe Workshop led by Senior Advisors, Hiwa Målen and Emmanuel Babatunde from UIB’s Division of Research and Innovation / Forsknings- og innovasjonsavdelingen (“FIA”).  Head of Department, Ørjan Totland, opened the meeting to…

Kampen om småfisken

I det Norad-støttede prosjektet Samaki arbeider norske forskere sammen med kolleger i Tanzania for å studere hvordan småskalafiske er nøkkelen til bedre ernæring. Samtidig pågår det en kamp om ressursene: Skal småfisken brukes til menneskemat eller fiskefôr? Samaki er et…

Søknadsprosedyre for tokt i 2023

Nå er det tid for å søke tokttid for 2023. Som noen av dere er kjent med er det et nytt verktøy for søknader og administrasjon av tokt. Prinsippene for søknad, prioritering, kvoter og tildeling er imidlertid de samme.