Category: Forskning

NFR søkjarwebinar i haust (2022)

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2023? Også i haust held vi ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje. Informasjon om søkjarwebinara hausten 2022 finn du på denne sida

Utlysning BIODIVERSA+ BiodivMon

Skissefrist: 9. november 2022 Søknadsfrist: 5. april 202     «Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn»